spriječavanje pristupa informacijama

Kod "škakljivih" situacija i pitanja tijela javne vlasti nerijetko pribjegavaju aktivnom spriječavanju pristupa informacijama. Tada je potrebno kontaktirati državnog povjerenika za pristup informacija.

Vrlo često tijela javne vlasti odbijaju poštivati zakonom propisanu proceduru pa ne izdaju rješenja o odbijanju prava na pristup informacijama, nego odgovaraju mailom u nekom "neformalnom" dopisu.

Potrebno je inzistirati da to tijelo javne vlasti izda rješenje kojim odbija vaš zahtjev kako biste se mogli žaliti Povjereniku.

vanjska poveznica: Obrazac za žalbu protiv rješenja o odbijanju

Povjerenik za informiranje drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika na rješenja tijela javne vlasti. Žalbu na rješenje korisnik može podnijeti Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem prvostupanjskog tijela koje je donijelo rješenje.

Rok za odlučivanje o žalbi je 60 dana od dana predaje uredne žalbe ili 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija).

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. To mogu učiniti i tijelo javne vlasti koje je rješavalo o zahtjevu i korisnik koji je podnio žalbu Povjereniku. Upravni spor se može pokrenuti i ako Povjerenik nije odlučio o žalbi u zakonskim rokovima. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.