šutnja administracije

Prvi (i najčešći) oblik blokade pristupa informacija je neodgovaranje na zahtjev ili nepotpuno odgovaranje. Tijela javne vlasti računaju na to da će korisnik odustati ukoliko odugovlače ili "cjepkaju" odgovore.

Ukoliko tijelo javne vlasti ne odgovori u propisanom zakonskom roku od 15 dana, potrebno je podnijeti žalbu državnom povjereniku!

vanjska poveznica: Obrazac za žalbu protiv šutnje administracije

Povjerenik za informiranje drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika kad tijelo javne vlasti u zakonskom roku (15 dana) ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave). U tom slučaju žalba se može podnijeti i neposredno Povjereniku.

vanjska poveznica: Povjerenik za informiranje RH

Rok za odlučivanje o žalbi je 60 dana od dana predaje uredne žalbe ili 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija).

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. To mogu učiniti i tijelo javne vlasti koje je rješavalo o zahtjevu i korisnik koji je podnio žalbu Povjereniku. Upravni spor se može pokrenuti i ako Povjerenik nije odlučio o žalbi u zakonskim rokovima. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.