DORH, Gajeva 30a

Da bi prijavitelj nepravilnosti bio zaštićen po Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. Zakon o zviždačima) dužan je nepravilnosti prijavljivati kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja, ali nakon toga i kroz sustav vanjskog prijavljivanja.

Dakle, nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja, prijavitelj nepravilnosti može/treba prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

Pučki pravobranitelj:
 • zaprima prijavu nepravilnosti
 • najkasnije u roku od sedam dana od dana prijave nepravilnosti, potvrđuje taj primitak
 • ispituje pojedinačne prijave  radi poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti potrebnih za zaštitu prava prijavitelja
 • prijavu nepravilnosti u razumnom roku prosljeđuje tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave
 • izrađuje izvještaj kojim ocjenjuje jesu li ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava prijavitelja nepravilnosti
 • čuva identitet prijavitelja nepravilnosti.

vanjska poveznica: Pučki pravobranitelj

Postupanje s prijavom nepravilnosti

S prijavom nepravilnosti upućenom pučkom pravobranitelju postupati će se na sljedeći način:
 • osobe, odnosno tijela ovlaštena na postupanje prema sadržaju prijave dužna su u razumnom roku koji ne smije biti dulji od 30 dana od dana zaprimanja prijave podnijeti informacije o poduzetim mjerama na temelju te prijave pučkom pravobranitelju, kao i povjerljivoj osobi kad je ona poslala prijavu nepravilnosti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave
 • osobe, odnosno tijela ovlaštena na postupanje prema sadržaju prijave dužna su u roku od petnaest dana od dana okončanja postupanja podnijeti obrazloženo izvješće o konačnom ishodu postupanja na temelju prijave pučkom pravobranitelju, kao i povjerljivoj osobi kad je ona poslala prijavu nepravilnosti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave
 • ako prijava o nepravilnosti upućuje na postojanje osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo, tijela ovlaštena na postupanje po sadržaju prijave postupat će prema odredbama kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske
 • nadležno tijelo dužno je bez odgađanja obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka nakon njegova okončanja

Prijava ostalim državnim institucijama

Treća "stepenica" za prijavljivanje nepravilnosti i nezakonitosti jest prijava nadležnim državnim institucijama poput DIRH-a, DORH-a, USKOK-a, ali i brojnih drugih institucija.

Kazneni zakon i zakon o kaznenom postupku ne propisuju poseban oblik "kaznene prijave", već ju smatraju bilo kojim obraćanjem (pisanim ili usmenim) nadležnoj državnoj instituciji (u ovom slučaju Državnom odvjetništvu RH) u kojem se ističu određene nezakonitosti.

Naravno, DORH, kao i mnoge druge državne institucije, pati od potkapacitiranosti pa je poželjno da sve prijave budu što je moguće bolje pripremljene, primjerice:
 • da jasno navedete počinitelja kaznenog djela (fizička ili pravna osoba)
 • da jasno opišete što točno smatrate da je nezakonito (primjerice opis događaja ili činjenica, navođene kritičnog vremena ili razdoblja te kritičnog mjesta), no nije nužno navoditi zakonske članke (iako je to poželjno)
 • da jasno predstavite dokaze na temelju kojih iznosite svoje tvrdnje
 • da predložite svjedoke, ukoliko isti postoje

To će olakšati državnim odvjetnicima da steknu kvalitetan uvid u srž vaše prijave i pomoći će im da brže i kvalitetnije donose odluke od daljnjem postupanju (primjerice pokretanje izvida, prikupljanje dokaza i/ili podizanju optužnice ukoliko utvrde da je vaša prijava osnovana).

Zbog navedenog je poželjno da se prije podnošenja prijave obratite odvjetniku specijaliziranom za nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje prijavljujete.

Veliki dio nepravilnosti i/ili nezakonitosti nisu obuhvaćene kaznenim zakonom (točnije, ne smatraju se kaznenim djelima) i kao takve najčešće spadaju pod nadležnost Državnog inspektorata, ali i pod nadležnost mnogih drugih institucija.

vanjska poveznica: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

vanjska poveznica: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

vanjska poveznica: Državni inspektorat Republike Hrvatske

vanjska poveznica: Pučki pravobranitelj

Prijave mogu biti anonimne, ali nije za očekivati da će navedene institucije po njima postupati, iako uvijek tvrde da jednakom pažnjom postupaju po njima kao i u slučajevima kad su prijave "potpisane".

Ukoliko nemate dovoljno znanja i vještina da sastavite kvalitetnu prijavu ili nemate novca da angažirate stručnjaka, na raspolaganju vam stoji naš stručni tim, a u konačnici zakon omogućava bilo kome da podnese institucionalnu prijavu pa to možemo učiniti mi umjesto vas!