Zakon o zviždačima

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (kolkv. Zakon o zviždačima) nudi dobar pravni okvir kojeg je ova platforma operativno nadopunila. Time je ostvareno cjelovito rješenje za djelovanje!

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen je prvenstveno zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno potrebe usklađivanja i harmonizacije našeg zakonodavstva s predmetnom Direktivom kojom su se utvrdili zajednički minimalni standardi za zaštitu osoba koje prijavljuju nepravilnosti, odnosno povrede prava Unije.

Novost je ta da se prijavitelj nepravilnosti odmah može obratiti tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, neovisno je li prije toga iskoristio mogućnost unutarnjeg prijavljivanja. 

Kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti Zakonom je određen Pučki pravobranitelj. 

Osim toga, propisuje se i određivanje nadležnog tijela za zaprimanje prijava i za poduzimanje odgovarajućih mjera na temelju tih prijava, a obvezno je i pružanje povratnih informacija prijaviteljima nepravilnosti za nadležna tijela i trgovačka društva koji su obvezni reagirati na prijave te poduzeti daljnje korake u propisanom roku.

Zviždač je u javnosti popularan naziv za prijavitelje nepravilnosti. Najčešće će biti riječ o zaposleniku koji razotkriva određene informacije o ilegalnim aktivnostima unutar privatne, javne ili državne organizacije.

Novim Zakonom propisano je da je riječ o fizičkoj osobi koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Točnije, prijavljuje ili razotkriva zlouporabe ovlasti, kršenja zakona i slučajeve korupcije.  

vanjska poveznica: Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

S obzirom na to da su zviždači često meta odmazde, raznih vrsta pritisaka i zastrašivanja, a da se ti pritisci najčešće događaju na radnom mjestu, novim Zakonom pojačana je zaštita prijavitelja nepravilnosti, posebno zaštita identiteta te se izričito propisuje da je otkrivanje takvih podataka moguće samo uz poštivanje uvjeta nužnosti i razmjernosti u okviru postojećih propisa i da se prijavitelja obavještava o otkrivanju identiteta i razlozima.